ชื่อ - นามสกุล :นายนครินทร์ ฉินตระกูลประดับ
ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ
ที่อยู่ :96 ม.1 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Telephone :074-397112
Email :hastp54@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ